Aanbod ketenpartners

 • Op jezelf
   Wij geven een training aan jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen met de naam ‘Op jezelf’. In deze training leert de jongere wat het financieel betekent als je op jezelf gaat wonen. Welke kosten kan hij verwachten? Hoe meldt hij zich aan bij nutsbedrijven? Welke voorzieningen moet hij aanvragen en welke verzekeringen moet hij afsluiten? Administreren, budgetteren en producten/diensten vergelijken komen ook aan bod tijdens deze groepstraining. De training beslaat een dagdeel. 
   
 • Op de ‘kleintjes’ letten
  Wij verzorgen trainingen voor ouders van kinderen tot 16 jaar: ‘Op de ‘kleintjes’ letten’. Dit doen wij  in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In deze groepstraining leren ouders hoe ze hun kinderen financieel bewust maken en hoe ze hun kinderen goed met geld kunnen laten omgaan. De groepstraining bestaat uit een dagdeel.
   
 • Baas over je budget
  ‘Baas over je budget' is een cursus die bestaat uit drie workshops van ieder een dagdeel. De cursus is voor iedereen die meer wil leren over het beheren van zijn budget. De cursus kan ingezet worden als preventie-instrument maar ook bij mensen die een schuldhulpverleningstraject hebben doorlopen en het nu weer zelf moeten doen. Tijdens de workshops wordt theorie besproken en geoefend. Door middel van groepsdiscussies en groepsopdrachten krijgen de cursisten feedback en leren ze van elkaar.

   
 • Vrijwilligers in schuldhulpverlening
  In zes bijeenkomsten worden vrijwilligers getraind zodat ze voldoende bagage hebben om mensen te ondersteunen met het beheren van de financiën. Tijdens de bijeenkomsten leren de vrijwilligers de juridische achtergrond van verschillende schulden, de verschillende incassoprocedures, hoe de beslagvrije voet wordt vastgesteld, welke inkomensverhogende voorzieningen er zijn, hoe de wereld van schuldhulpverlening in Nederland is georganiseerd, hoe professionele hulp wordt ingeschakeld, hoe financiële problemen worden herkend, hoe financiële problemen bespreekbaar worden gemaakt en hoe de vrijwilliger zijn eigen grenzen aangeeft. 

Bovenstaande is slechts een greep uit ons aanbod. Wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met ons directiesecretariaat 088 - 62 62 777 of directiesecretariaat@kbnl.nl