Preventie onderwijs

Gezond financieel gedrag is het bewust en verantwoord met geld omgaan zodat er geen schulden ontstaan. Dit kunnen mensen niet vroeg genoeg leren. Daarom heeft Ping diverse lespakketten ontwikkeld voor het lager en middelbaar onderwijs. De lespakketten zijn volledig afgestemd op de doelgroep. We maken gebruik van vrijwillige gastdocenten uit de wereld  van de financiële dienstverlening en/of ervaringsdeskundigen zodat de lespakketten optimaal aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep.

Bekijk hier ons aanbod voor het Onderwijs.

Contact

Wilt u meer informatie over de verschillende lespakketten? Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen ons directiesecretariaat 088 - 62 62 777 of directiesecretariaat@kbnl.nl