Referenties onderwijs

Stellingwerf College

Ping heeft voor onze school workshops gegeven ‘Ben jij een held met geld?’ In totaal hebben zo'n 160 leerlingen van Havo en Atheneum 3 de Workshops gevolgd. Leerlingen deden enthousiast mee en ook de docenten vonden de Workshops zeker de moeite waard.

Wij zien uit naar de Workshops volgend jaar!

Agnes de Boer, docent Economische Vakken, Stellingwerf College