Cases gemeenten

Provincie Fryslân: deelname aan het Europese Project inzake Preventie van Financiële problemen/Schulden (Debtless) 2012-2013

Een kleinschalig Europees samenwerkingsproject tussen acht verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van volwasseneneducatie in de breedste zin. Vertegenwoordigde landen zijn: Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Bulgarije, Italië, Litouwen en Slovenië.

Het project is een initiatief in reactie op het huidige economische klimaat waarin veel individuen en gezinnen zich in schuldsituaties bevinden. Uit deze samenwerking is een workshop ontstaan met een informatief werkboek in de diverse talen. Ping is hierbij betrokken geweest en verzorgt deze workshops inmiddels op diverse scholen, maar bijvoorbeeld ook aan burgers die vanuit een bijstandsuitkering een bedrijfje willen starten.

Gemeente Smallingerland: cursus Budgetteren kun je leren

De gemeente Smallingerland biedt haar inwoners de mogelijkheid de cursus ‘Budgetteren kun je leren’ te volgen. Deze cursus heeft tot doel mensen inzicht te geven in de eigen financiën en te leren budgetteren. Er is aandacht voor het ordenen van post en administratie, inzicht in inkomsten en uitgaven, het bijhouden van een kasboek en het maken van een maand- en jaarbegroting.

Tijdens de behandeling van kasboek en begroting komen ook zaken als zakgeld, kleedgeld en verstandig boodschappen doen aan de orde. Theorie en praktijk (via opdrachten) wisselen elkaar af. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel in kleine groepjes, zodat er veel aandacht is voor iedere cursist.

Gemeente Smallingerland: workshop Baas over je Budget

Rondkomen van een laag inkomen is niet altijd eenvoudig. Hoe kun je de uitgaven in balans houden met de inkomsten?  Welke regelingen zijn er allemaal voor mensen met een bijstandsuitkering? Hoe moet je omgaan met een brief van een schuldeiser of wat te doen als er een deurwaarder op de stoep staat? En hoe kun je dit voorkomen? Daarom biedt de gemeente  een gratis workshop aan mensen die en bijstandsuitkering (gaan) krijgen.

Gemeente Bussum: cursus Baas over je Budget

De gemeente Bussum biedt haar inwoners de mogelijkheid de cursus ‘Baas over je Budget’ te volgen. Deze cursus heeft tot doel mensen inzicht te geven in de eigen financiën en te leren budgetteren. Er is aandacht voor het ordenen van post en administratie, inzicht in inkomsten en uitgaven, het bijhouden van een kasboek en het maken van een maandbegroting.

Tijdens de behandeling van kasboek en begroting zal ook ‘verstandig boodschappen doen’ aan de orde komen. Niet alleen theorie komt aan bod, maar ook het maken van (huiswerk)opdrachten. Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van een dagdeel in kleine groepjes zodat er veel aandacht is voor iedere cursist.

Gemeente Tytsjerksteradiel: pilot coaching vluchtelingen

Een aanzielijk deel van de mensen komt de eerste jaren nadat ze een verblijfsvergunning heeft gekregen in de financiële problemen. Dit heeft vooral te maken met onwetendheid over voorzieningen en hoe deze moeten worden aangevraagd. Daarom hebben we met de gemeente Tytsjerksteradiel een pilot ontwikkeld. Doel van de pilot is om deze groep zodanig te begeleiden dat ze financieel zelfredzaam worden en uit de financiële problemen bijven.

De pilot is zo succesvol geweest dat ze inmiddels is omgezet naar een structureel aanbod voor iedereen die een verblijfsvergunning heeft gekregen.

Gemeente Tytsjerksteradiel: pilot vroegsignalering

Pilot van de gemeente, de woningbouwcorporatie en Kredietbank Nederland met als doel betalingsachterstanden in de huur in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en actie te ondernemen zodat huisuitzetting wordt voorkomen. Deze pilot loopt nog en wordt eind 2014 geëvalueerd.

Meer informatie?

Bovenstaande is slechts een greep uit het aanbod. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met ons directiesecretariaat 088 62 62 777 of directiesecretariaat@kbnl.nl