Aanbod gemeenten

Preventie vormt een onmisbaar onderdeel van integrale schuldhulpverlening, het voorkomt het ontstaan van (problematische) schulden en vermindert de kosten van schuldhulpverlening.

Ping is een belangrijke partner voor de gemeente op het gebied van preventie. We ontwikkelen preventieactiviteiten voor en met de gemeente. Een greep uit ons aanbod:

 

Cursus 'Budgetteren kun je leren'

Deze cursus heeft tot doel inwoners inzicht te geven in de eigen financiën en te leren budgetteren. Er is aandacht voor het ordenen van post en administratie, inzicht in inkomsten en uitgaven, het bijhouden van een kasboek en het maken van een maand- en jaarbegroting.

Tijdens de behandeling van het kasboek en de begroting komen ook zaken als zakgeld, kleedgeld en verstandig boodschappen doen aan de orde. Theorie en praktijk (via opdrachten) wisselen elkaar af. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel in kleine groepjes, zodat er veel aandacht is voor iedere cursist.

 

Workshop 'Baas over je Budget'

Rondkomen van een laag inkomen is niet altijd eenvoudig. Hoe kun je de uitgaven in balans houden met de inkomsten?  Welke regelingen zijn er allemaal voor mensen met een bijstandsuitkering? Hoe moet je omgaan met een brief van een schuldeiser of wat te doen als er een deurwaarder op de stoep staat? En hoe kun je dit voorkomen? Deze workshop is uitermate geschikt voor inwoners die een bijstandsuitkering (gaan) krijgen.

 

Cursus 'Baas over je Budget'

Wilt u uw inwoners iets meer bieden? De cursus 'Baas over je Budget' is wat uitgebreider dan onze workshop. Deze cursus heeft tot doel mensen inzicht te geven in de eigen financiën en te leren budgetteren. Er is aandacht voor het ordenen van post en administratie, inzicht in inkomsten en uitgaven, het bijhouden van een kasboek en het maken van een maandbegroting.

Tijdens de behandeling van het kasboek en de begroting zal ook ‘verstandig boodschappen doen’ aan de orde komen. Niet alleen theorie komt aan bod, maar ook het maken van (huiswerk)opdrachten. Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van een dagdeel in kleine groepjes zodat er veel aandacht is voor iedere cursist.

 

Pilot 'coaching vluchtelingen'

Een aanzienlijk deel van de inwoners komt de eerste jaren nadat ze een verblijfsvergunning heeft gekregen in de financiële problemen. Dit heeft vooral te maken met onwetendheid over voorzieningen en hoe deze moeten worden aangevraagd. Daarom hebben we met gemeenten een pilot ontwikkeld. Het doel van de pilot is om deze groep zodanig te begeleiden dat ze financieel zelfredzaam worden en uit de financiële problemen blijven.

 

Pilot 'vroegsignalering'

Een pilot van de gemeente, woningbouwcorporatie en Kredietbank Nederland met als doel betalingsachterstanden in de huur in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en actie te ondernemen zodat huisuitzetting wordt voorkomen.