Preventie

De gemeente is regievoerder van gemeentelijke schuldhulpverlening. Volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) maakt de gemeente vierjaarlijks een beleidsplan waarin wordt aangegeven hoe de integrale schuldhulpverlening vorm wordt gegeven.

 

Preventie vormt een onmisbaar onderdeel van integrale schuldhulpverlening. Preventie voorkomt het ontstaan van (problematische) schulden en vermindert de kosten van schuldhulpverlening. Verschillende onderzoeken tonen aan dat preventie loont: elke besteedde euro aan preventie levert 2 tot 3 euro op aan besparing.

 

Ping is een belangrijke partner voor de gemeente op het gebied van preventie. We ontwikkelen preventieactiviteiten voor en met de gemeente. Maar hierbij laten we het niet. We onderzoeken de effecten van de activiteiten door de deelnemers aan de activiteiten gedurende langere tijd te volgen. Hierdoor kunnen we kosten afzetten tegen de baten. Meer over ons aanbod lees je hier

 

Contact

Wil je over de mogelijkheden van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met onze relatiemanagers Anneke Suvee en Peter de Winter.