Preventie onderwijs

Gezond financieel gedrag is het bewust en verantwoord met geld omgaan zodat er geen schulden ontstaan. Dit kunnen mensen niet vroeg genoeg leren.

Daarom heeft Ping diverse lespakketten ontwikkeld voor het lager en middelbaar onderwijs. De lespakketten zijn volledig afgestemd op de doelgroep. We maken gebruik van vrijwillige gastdocenten uit de wereld van de financiële dienstverlening en/of ervaringsdeskundigen zodat de lespakketten optimaal aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep.

 

  • Klasse!kas
    Dit is een lespakket voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. In het lespakket ‘Klasse!kas’ krijgen de leerlingen een geldkistje in beheer. De kinderen bedenken zelf hoe ze geld in het kistje krijgen en beslissen samen waaraan ze het geld uitgeven. Alles wordt bijgehouden in een kasboek.

  • Ben jij een held met geld?
    We verzorgen gastlessen voor de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo. ‘Ben jij een held met geld’? De gastlessen gaan over het ontstaan van schulden en het betalen van rente, de rol van reclame, weten wat iets kost en bewust kiezen. Het doel van de gastlessen is dat de leerlingen leren na te denken over het maken van financiële keuzes. De gastlessen beslaan één dagdeel.

  • Eigen schuld 
    Wij verzorgen gastlessen voor de onderbouw van het mbo (ROC/AOC) getiteld ‘Eigen schuld’. Deze gastlessen zijn vooral gericht op het vergroten van de financiële vaardigheden. Hoe budgetteer je en hoe hou je een kasboek bij? Daarnaast gaan we in op de consequenties van het hebben van schulden en hoe studenten zelf verantwoordelijkheid nemen en financieel verstandige keuzes maken. De gastlessen beslaan één dagdeel.