Kredietbank Nederland

Ping is een merknaam van Kredietbank Nederland. Kredietbank Nederland verzorgt integrale schuldhulpverlening (in ruim 60 gemeenten) en sociale kredietverlening (in ruim 120 gemeenten) in Nederland. Kredietbank Nederland is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Positieve financiële resultaten vloeien direct terug naar de dienstverlening of opdrachtgevers.

Integrale schuldhulpverlening heeft betrekking op het totale schuldhulpverleningsproces. Integrale schuldhulpverlening is niet alleen het proces van preventie tot en met nazorg, maar heeft ook betrekking op verschillende beleidsterreinen als re-integratie, participatie, jeugdzorg en WMO.

Kredietbank Nederland biedt binnen het palet van schuldhulpverlening een zo breed mogelijk pakket van diensten aan: het oplossen of hanteerbaar maken van schulden, WSNP-bewindvoering, beschermingsbewindvoering (onder merknaam Bureau BBW), kredietverstrekking, detachering en opleiding (onder merknaam ADIDO) en preventieactiviteiten (onder merknaam Ping).

Kredietbank Nederland is lid van de NVVK en beschikt sinds mei 2014 over het NVVK keurmerk (NVVK geaudit). Kredietbank Nederland werkt volgens de gedragscodes van de NVVK. Hierdoor is de werkwijze transparant en weten alle partijen te allen tijde waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten van Kredietbank Nederland.