Missie en visie

Missie van Ping is om iedereen te helpen met vragen op financieel gebied. Bijvoorbeeld met het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen, verantwoord lenen en besteden, het correct laten vaststellen van de beslagvrije voet, het afsluiten van betalingsregelingen, het maken van een budgetplan, het omgaan met inkomensvermindering etc.

Onze visie is dat we financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomen zodat we de inzet van ingrijpende schuldhulpverleningstrajecten, budgetbeheer of beschermingsbewind voorkomen. Onze overtuiging hierbij is dat we gezond financieel gedrag bewerkstelligen door het vergroten van het financieel bewustzijn en financiële vaardigheden en dat we hier niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen.