Preventie gemeenten

De gemeente is regievoerder van gemeentelijke schuldhulpverlening. Volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) maakt de gemeente vierjaarlijks een beleidsplan waarin wordt aangegeven hoe de integrale schuldhulpverlening vorm wordt gegeven.

Preventie vormt een onmisbaar onderdeel van integrale schuldhulpverlening. Preventie voorkomt het ontstaan van (problematische) schulden en vermindert de kosten van schuldhulpverlening. Verschillende onderzoeken tonen aan dat preventie loont: elke bestede euro aan preventie levert 2 tot 3 euro op aan besparing.

Ping is een belangrijke partner voor de gemeente op het gebied van preventie. We ontwikkelen preventieactiviteiten voor en met de gemeente. Maar hierbij laten we het niet. We onderzoeken de effecten van de activiteiten door de deelnemers aan de activiteiten gedurende langere tijd te volgen. Hierdoor kunnen we kosten afzetten tegen de baten.

Contact

Klik hier voor onze preventie-cases bij gemeenten of referenties van gemeenten.

Wilt u over de mogelijkheden van Ping bij u in de gemeente van gedachten wisselen? Neemt u gerust contact op met ons directiesecretariaat 088 62 62 777 of directiesecretariaat@kbnl.nl